Drinkwaterprojecten

Project schoon drinkwater

PB International draagt graag bij voor een betere kwaliteit van het leven van de bevolking door hen te voorzien van schoon drinkwater. Dit door de bevolking te voorzien van kwalitatieve, eenvoudige drinkwatersystemen dat schoon drinkwater verschaft aan dorpen met circa ± 20.000 mensen. De bewoners beschikken op elk tijdstip van veilig en schoon drinkwater.

Vind meer informatie over onze drinkwaterinstallaties [757 KB]

Vind meer informatie over onze wateropslagtanks [635 KB] .

Vind meer informatie over onze tapfilters [756 KB] .