Legionella wetgeving

Wet- en regelgeving omtrent legionellapreventie

De wet- en regelgeving met betrekking tot legionellapreventie verandert voortdurend. Per 1 juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwet in werking getreden. Hierin staat de wet- en regelgeving op het gebied van legionellapreventie beschreven. De inspectie houdt toezicht op de naleving van de Legionella wetgeving en handhaaft bij overtredingen. Overtredingen worden gemeld aan de Inspectie van Leefomgeving en Transport.

Veel bedrijven en instellingen hebben een waterleidingnet die door meerdere mensen wordt gebruikt. Dit staat ook bekend als een collectieve waterleidinginstallatie. Eigenaren en/of beheerders van collectieve waterleidinginstallaties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater, vanaf de hoofdkraan tot aan de tappunten.

Bent u een prioritaire instelling, dan moet u volgens de legionella wetgeving extra maatregelen nemen. Voorbeelden van prioritaire instellingen zijn:
- Asielzoekerscentra
- Gevangenissen
- Hotels, campings, bed & breakfasts met meer dan 5 overnachtingplaatsen
- Ziekenhuizen
- Zorginstellingen
- Zwembaden en sauna's

Indien u een prioritaire instelling bent, bent u verplicht om ten behoeve van legionellapreventie een aantal stappen te nemen. U bent verplicht om een risicoanalyse uit te laten voeren door een BRL 6010 gecertificeerd adviseursbureau. Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat uw bedrijf of instelling risicovolle punten in het waterleidingnet heeft, moet u een legionella beheersplan opstellen.

Vorig jaar op 4 september 2013 heeft het Ministerie van Infrastructuur een beleidsbrief verzonden. Hierin werden de wijzigingen betreffende alternatieve technieken voor legionellapreventie vastgesteld. Indien u over een legionella filtersysteem beschikt of u maatregelen neemt tegen Legionella dan is deze legionella wetgeving zeer belangrijk voor u. Voor een duidelijk overzicht hebben wij een schematische weergave [168 KB] gemaakt van de laatste veranderingen betreffende de legionella wetgeving.

De volgende Legionella wet- en regelgeving is van toepassing:
- KIWA
- Legionella beheersplan